ABOUT

Henk Warrink (15 mei 1965) is een Nederlandse vakfotograaf en beroepsmilitair. Zijn militaire achtergrond brengt Henk tot uitzendingen in het voormalig Joegoslavië, Irak, Sudan en Afghanistan. Gedurende ruim 20 jaren ontwikkelt Henk zich door tot een portretfotograaf, waarbij de afgebeelde personen in kwestie altijd volledig tot hun recht komen.

De ontwikkeling als fotograaf neemt een nieuwe wending, als hij in 2012 de opleiding op de Fotovakschool volgt. Deze opleiding wordt binnen drie jaar met succes afgerond, en vanaf 2015 mag Henk zich ‘erkend vakfotograaf’ noemen.

Al deze ervaringen neemt de fotograaf met zich mee, waarin naast het maken van klassieke portretten ook de passies voor sport, muziek en kunst in zijn werk zijn terug te vinden.

-------------------------------------------------------------------------------

Henk Warrink (D.O.B. 15th May 1965) is a Dutch professional branch photographer and a professional active serving soldier. The military background includes several missions in the former Yugoslavia, Iraq, Sudan and Afghanistan.
In more than 20 years Henk developed himself to a portrait photographer, with respect for the persons involved and included in the compositions.

The development as a photographer takes a new turn in 2012 by subscribing as a student tothe ‘ Dutch Fotovakschool,’ and succesfully graduating in 2015.
Since then the title ‘professional branch photographer’  is authorized.

All the experiences from education and life are combined in the ambition of creating (classical) portraits, where his area of interest for sports, music and art are regularly included.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie: © Henk Warrink / NCO Photography

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, kopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

 

                                         - Henk Warrink / NCO Photography -

 

                                    - Henk Warrink / NCO Photography -